Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ofuckingkey
5760 2e0e 450
Before I leave you must know you are beloved
And before I leave, remember I was with you

żyjąc 24 lata zdążyłam zauważyć, że zawsze kiedy się powoli układa, coś musi, pierdolnąć. Ale żaden płomień nie pali się wiecznie, Ty i ja wiemy o tym aż nazbyt dobrze,większość nie trwa nawet jednej nocy, nawet jednej nocy, choć mówią że trwa...teraz gdy moje marzenie się spełnia, nie jest już moim marzeniem jak Ty. i codziennie uciekam wieczorami, by przestać myśleć, bo już nie mogę wybrać, wybór został wybrany sam, uciekam by przestać myśleć o tym ile stracę opuszczając to miejsce. Każdą chwilę, każdą myśl wypełnia jeden człowiek. niepozorny, tajemniczy, piękny człowiek z pięknym czystym poukładanym umysłem. który daje ten spokój poszikiwany ostatnie lata, który daje mi miłość z bajki, z którym uciekłabym w sekundzie, nie musząc niczego pakować prócz jego. dobra dusza na resztę życia. a ja? a ja uciekam...bronię się, boję się swoich myśli. W momencie, niewiadomo kiedy to gdy jesteś pewien, że bóg Cię więcej nie zaskoczy przestaje być pewniakiem. nie wiem jak to będzie, w tym momencie mogę tylko dziękować losowi, że pojawiłeś się na moim szlaku. reszta się ułoży...."sama się" ułoży....

meet me in Tompkins Square Park
I wanna hold you in the dark
One last time
Just one last time
ofuckingkey
8415 1529 450
ofuckingkey
ofuckingkey
7544 b232 450
ofuckingkey
Wiem, że w nocy nie jest tak samo jak w dzień, że wszystko wydaje się inne, że nocnych spraw nie sposób wytłumaczyć za dnia, bo wtedy nie istnieją, i że noc może być straszna dla ludzi samotnych, gdy już zaczęła się ich samotność
— Ernest Hemingway “Pożegnanie z bronią”
ofuckingkey
6314 3ec8 450
Reposted fromimaybebad imaybebad viainsanedreamer insanedreamer
ofuckingkey
ofuckingkey
Gdyby nie myśl o samobójstwie, już dawno bym się zabił.
— Emil Cioran, Sylogizmy goryczy.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
ofuckingkey
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
ofuckingkey
Play fullscreen
Jesteśmy tylko pyłkiem w całym kosmosie. 
Zawsze byłam przekonana, że to mnie nie dotyczy, że nigdy nie dotknie, ani mnie ani nikogo w kręgu bliskich na setki kilometrów. a mam to obok.. mam tego gada za ścianą. z całego wnętrza nienawidze, a jeszcze bardziej mojej bezsilności. ze nie mogę nic zrobić...zawsze ma się dwa wyjścia z sytuacji, minimum dwa...i jest fatalnie wybrnąć, a gdy się nie ma ani kurwa jednego?
Ty i Ty i Ty i ja i my i oni też nie mają pojęcia co znaczy każdy tik tak w zegarze, każda sekunda.. i nie będą mieć pojęcia dopóki nie przeżyją strachu, prawdziwego strachu spowodowanego tragiczną bezilnością. bo jak czułbyś się gdyby ktoś lub coś zabijało Ci najbliższą sercu osobę, a Ty stałbyś za kratami z których nie ma wyjścia. jak śmieć. 
dlaczego tak bardzo nas doświadczasz? czy możesz powiedzieć mi , dac jakiś znak, dlaczego? czy mozesz w koncu pokazać to jebane światło w ciemnym i długim tunelu, mozesz...
staram się być odważna..... cała moja codzienność to kpina . cześć
ofuckingkey
2720 bd38 450
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabudas budas
2549 ff69 450
ofuckingkey
2004 ddfa 450
Reposted fromsarazation sarazation viamyzone myzone
ofuckingkey
3951 fe20 450
Reposted from4777727772 4777727772 viamyzone myzone
6623 dae8 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaolvide olvide
9143 8fee 450
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabudas budas
ofuckingkey
8964 2fa4 450
Reposted fromnutt nutt viaBloodMoon BloodMoon
ofuckingkey
4125 9006 450
Reposted frombrumous brumous viabudas budas
ofuckingkey
Reposted fromshakeme shakeme viaplateau plateau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl