Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2018

9143 8fee 450
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabudas budas
ofuckingkey
8964 2fa4 450
Reposted fromnutt nutt viaBloodMoon BloodMoon
ofuckingkey
4125 9006 450
Reposted frombrumous brumous viabudas budas

November 25 2017

ofuckingkey
Reposted fromshakeme shakeme viaplateau plateau
ofuckingkey
5161 670e 450
Reposted fromtfu tfu viakostkaczekolady kostkaczekolady
ofuckingkey
Reposted frombluuu bluuu viaolvide olvide
ofuckingkey
3584 0b63 450
Reposted fromdusielecc dusielecc viamysweetnewyork mysweetnewyork
ofuckingkey
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetnewyork mysweetnewyork
4460 c056 450
Reposted fromkulamin kulamin viamysweetnewyork mysweetnewyork
ofuckingkey
2004 ddfa 450
Reposted fromsarazation sarazation viakoskoss koskoss

November 01 2017

ofuckingkey
4114 d395 450
Reposted fromniewychowana niewychowana viazapominanie zapominanie

October 13 2017

ofuckingkey

July 27 2017

ofuckingkey
3168 d213 450
Do zupy wraca się zawsze.;) rzeczywistość lecąca mi przez palce to już przeszłość. Teraz nie mam ani palców ani lecenia. Nie wiem co ja mam. Wydaje nam się że wiemy wszystko,a jak nie wszystko,to wiemy dużo. A tak naprawdę chuja wiemy. Myślałeś kiedyś w ten sposób,że Ty jako takie małe gówno znasz może 0,001% wszelkich utworów muzycznych jakie powstały, żw przeczytałeś ułamek procenta wszelkich dzieł napisanych przez nie tylko wielkich pisarzy ale wszystkich wszedobylskich nieodgadnionych,niepojętych a kurewko fascynujących?  Wiesz jak mnie to wkurwia że ja tak mało wiem i zabraknie mi życia żeby odgadnąć to wszystko? Niesamowicie wkurwia. Mnie fakt mojej nie wiedzy,chociaż robie dużo rzeczy to zmienić,mój język nadal jest banalny i pełen krzyku z niewiedzy. Zdaje sobie sprawę z tego że nie jestem Bogiem,ale czy ja chociażby jestem kimś w tym ogromie wszechświata?
Reposted byvampiellezEveRgreymouse

May 09 2017

ofuckingkey
3280 372e 450
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyzone myzone
ofuckingkey
8268 39b9 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazuazuzanna zuazuzanna
ofuckingkey
5737 8641 450

May 05 2017

ofuckingkey
Reposted fromvaka vaka viaiblameyou iblameyou

March 27 2017

ofuckingkey
7482 f941 450
Reposted fromdusix dusix viawisniowysad wisniowysad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl