Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

ofuckingkey
7482 f941 450
Reposted fromdusix dusix viawisniowysad wisniowysad
ofuckingkey
ofuckingkey
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viawithoutworry withoutworry

March 26 2017

ofuckingkey
9341 f072 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone

March 20 2017

ofuckingkey
9508 b882 450
Reposted frompeper peper viamyzone myzone

March 17 2017

6773 7753 450
6401 99d6 450
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaverena-i-p verena-i-p
ofuckingkey
7635 6420 450
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaverena-i-p verena-i-p

March 15 2017

ofuckingkey
2269 5718 450
Reposted fromfoina foina viajustshineon justshineon
ofuckingkey
5295 e53e 450
ofuckingkey
2138 5bf1 450
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viajustshineon justshineon
ofuckingkey
Play fullscreen
to jest szlagier!!!!
ofuckingkey
9897 c6b7 450
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaretaliate retaliate
0399 84c5 450
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaretaliate retaliate
ofuckingkey
6051 4161 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate

March 09 2017

ofuckingkey
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viachleb-i-wino chleb-i-wino

March 06 2017

ofuckingkey

February 21 2017

ofuckingkey
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viazapominanie zapominanie
ofuckingkey
3932 61c1 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie

February 19 2017

ofuckingkey
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viapumpkinsoup pumpkinsoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl