Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

ofuckingkey
4114 d395 450
Reposted fromniewychowana niewychowana viazapominanie zapominanie

October 13 2017

ofuckingkey

July 27 2017

ofuckingkey
3168 d213 450
Do zupy wraca się zawsze.;) rzeczywistość lecąca mi przez palce to już przeszłość. Teraz nie mam ani palców ani lecenia. Nie wiem co ja mam. Wydaje nam się że wiemy wszystko,a jak nie wszystko,to wiemy dużo. A tak naprawdę chuja wiemy. Myślałeś kiedyś w ten sposób,że Ty jako takie małe gówno znasz może 0,001% wszelkich utworów muzycznych jakie powstały, żw przeczytałeś ułamek procenta wszelkich dzieł napisanych przez nie tylko wielkich pisarzy ale wszystkich wszedobylskich nieodgadnionych,niepojętych a kurewko fascynujących?  Wiesz jak mnie to wkurwia że ja tak mało wiem i zabraknie mi życia żeby odgadnąć to wszystko? Niesamowicie wkurwia. Mnie fakt mojej nie wiedzy,chociaż robie dużo rzeczy to zmienić,mój język nadal jest banalny i pełen krzyku z niewiedzy. Zdaje sobie sprawę z tego że nie jestem Bogiem,ale czy ja chociażby jestem kimś w tym ogromie wszechświata?
Reposted byvampiellezEveRgreymouse

May 09 2017

ofuckingkey
3280 372e 450
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyzone myzone
ofuckingkey
8268 39b9 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazuazuzanna zuazuzanna
ofuckingkey
5737 8641 450

May 05 2017

ofuckingkey
Reposted fromvaka vaka viaiblameyou iblameyou

March 27 2017

ofuckingkey
7482 f941 450
Reposted fromdusix dusix viawisniowysad wisniowysad
ofuckingkey
ofuckingkey
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viawithoutworry withoutworry

March 26 2017

ofuckingkey
9341 f072 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone

March 20 2017

ofuckingkey
9508 b882 450
Reposted frompeper peper viamyzone myzone

March 17 2017

6773 7753 450
6401 99d6 450
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaverena-i-p verena-i-p
ofuckingkey
7635 6420 450
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaverena-i-p verena-i-p

March 15 2017

ofuckingkey
2269 5718 450
Reposted fromfoina foina viajustshineon justshineon
ofuckingkey
5295 e53e 450
ofuckingkey
2138 5bf1 450
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viajustshineon justshineon
ofuckingkey
Play fullscreen
to jest szlagier!!!!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl